Kallelse till Årsstämma

Östra Valbodalen Fiber Ekonomisk förening

ostravalbo.wordpress.com

Bankgiro 884-3740

 

Medlemmar  i Östra Valbodalen Fiber ekonomisk förening kallas härmed till

 

Föreningsstämma (årsmöte), tisdagen den 24 juni kl.19:00 i

Stigens Folkets Hus

 

På stämman kommer en viktig fråga att behandlas:

  • Beslut om igångsättning och takpris för anslutning av fiber, p 16

 

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen för Östra Valbodalen Fiber ekonomisk förening

 

                                                  Dagordning

 

  1 Mötets öppnande.
  2 Val av ordförande samt sekreterare för stämman.
  3 Godkännande av röstlängden.
  4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
  5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  6 Fastställande av dagordningen.
  7 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse.
  8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10 Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
11 Beslut om medlemsavgift för 2014. Styrelsens förslag 100 kr.
12 a Val av fyra styrelseledamöter på två år.
12 b Val av ordförande bland styrelsens ledamöter. Val på ett år.
13 Val av revisorer samt revisorssuppleant på ett år.
14 Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en sammankallande.
15 Information om projektet, budget mm.
16 Beslut om igångsättning av projektet.
17 Övriga ärenden som ska tas upp enligt föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet.
18 Mötets avslutning.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.