Gatersbyn

Nu närmar vi oss Gatersbyn och är snart framme vid nodhus #2

Annonser

Gott nytt år

2018 är det år vi kommer att färdigställa vårt nät ! Och förhoppningsvis också slutredovisa och besiktiga så att alla bidrag faller ut.

Vi har gjort det mesta av plöjning, grävning och ”bananborrning” i den norra delen fram till telestationen i Stigen. Där har vi placerat vårt nodhus och elavtal med Vattenfall är på gång samt inkoppling av el mm som behövs för att driva nodhuset. Grävning har sedan fortsatt in mot Färgelanda där vi kommer att ha nod nummer två i anslutning till Håvestens BRF. Just nu pågår grävning och plöjning i närheten av reningsverket i Stigen och kommer att fortsätta in mot Gatersbyn om inte tjälen sätter stopp.

Förlagsinsats

På årsmöte har vi beslutat att förlagsinsatsen skall vara max 20000:-. Styrelsen arbetar aktivt med att sänka den kostnaden och den ser idag ut att sjunka något. Hur mycket vet vi inte förrän hela projektet är slut.

Förlagsinsatsen är en investering i vårt gemensamma nät. Det är alltså inte att räkna som en tjänst som fastighetsägaren köper. Det är mer att se som att det är en ägarandel (jmfr. aktie) Så de fakturor som fastighetsägaren får för anslutningen är att betrakta som delfakturering av ägarandelen. Med tur, skicklighet och en hel del affärer så kommer föreningen att gå med vinst och vi kan senare betala tillbaka en del av eller hela förlagsinsatsen. Det blir då föreningen som är helägare till nätet. De som är medlemmar ”äger” del av föreningen och då även delägare i själva nätet.

Se förlagsinsatsen som en investering. Som kan säljas eller överlåtas i samband med en ev försäljning av fastigheten. Och kanske kan den också ge beloppet tillbaka om några år.

Markägarmöte 19/10

En liten påminnelse till markägare som fått en kallelse om att det är möte ikväll i Stigens Friskolas matsal kl 19:00.

Det kommer att finnas en reprensetant från vår entreprenör Ted Flink som kan svara på eventuella frågor ni har angående den praktiska biten i förläggningen eller om ni vill informera om hinder som kan finnas  i marken vid den tänkta dragningen.

 

Utrustning beställd

Nu har vi beställt all utrustning till de som valt att köpa Trippleplay-tjänster genom gruppavtal genom föreningen. Dessa kommer senare att delas ut i god tid innan tjänsterna aktiveras. Håll koll på hemsidan för att senare hitta tid och plats för tillfällen att hämta just din utrustning.

Behöver du hjälp med installation och dragning av fiber eller el för din installation kan du kontakta Martin när det börjar bli dags. Självklart kan du välja annan installatör om du vill det eller göra det själv. Vi har avtalat med Martin som har erfarenhet av liknande installationer.

Anslutningshjälp, yttre box och inre installation. Även eldragning:

Martin Johansson
Elektriker
Tel.nr 070-696 95 89

Ekonomisk förening