Olika betalningslösningar

Det finns flera olika sätt att betala fakturor från Östra Valbodalen Fiber. Grundfunktionen är att det skickas en faktura på e-post. Om mottagaren inte öppnar e-posten skickas inom några dagar en pappersfaktura. Om du öppnat e-posten får du inte faktura i pappersform. Bra att spara papper och porto genom att betala via fakturan som kommer till din e-post. Vi kan i framtiden bli tvingade att ta ut en faktureringsavgift för pappersfakturor.

Nästa variant är att registrera sig för e-faktura så att den hamnar direkt i din bankapp eller internetbank. Du kan läsa hur du gör detta här.

Den fjärde varianten är att registrera dig för att betala via Autogiro. Du kan läsa hur du gör detta här.

Autogiro

Nu fungerar det att betala till föreningen med autogiro. Du klickar på denna länken https://app.billecta.com/ht/ och loggar in med hjälp av mobilt BankID och aktiverar autogiro och fyller i de uppgifter som efterfrågas.

Om du inte har mobilt BankID kan du ladda ner nedanstående blankett och fylla i den och skicka den till
Ann-Louise Paulsson
Råggärds Redovisningsbyrå
Stora Torp 7
458 97 Högsäter

Blankett: Autogiroanmälan

Fakturering

Nu fungerar e-faktura till banken fullt ut. Vi väntar fortfarande på uppgifter från banken för att kunna aktivera möjligheten till autogiro.

Rutinen är nu sådan att de som har e-faktura till banken får den övriga får en faktura med e-post. Om e-posten inte öppnats inom 3 dagar skickas en pappersfaktura. Så om du öppnat e-posten med fakturan så kommer ingen på papper, så glöm inte att betala med uppgifterna i e-posten. Funktioner för automatisk påminnelse och senare inkasso är nu helt aktiverade med automatik , så betala i tid.

Du kan alltid logga in hos Billecta med mobilt bankid för att se status på dina fakturor.

https://app.billecta.com/ht/

Vi skickar alltså ut fakturor i första hand som e-post för att spara portoavgifter. Oöppnat mail resulterar i en pappersfaktura. Många pappersfakturor blir en stor kostnad och det kan i framtiden bli nödvändigt att ta ut en faktureringsavgift för pappersfakturor. Så aktivera e-faktura hos banken, eller autogiro (när den funktionen är uppstartad) eller din faktura med e-post, så slipper vi faktureringsavgifter.

Försäljning eller överlåtelse

Vid försäljning eller överlåtelse där eventuellt gruppabonnemang ingår skall mediaomvandlare och övrig utrustning vara kvar i fastigheten. Inte skickas till Telia.

Om gruppabonnemang inte skall medfölja eller överlåtas skall mediaomvandlare vara kvar i fastigheten medan utrustningen för tripple-play skickas eller överlämnas till föreningen. Detta för att att annan medlem som tar över avtalet om abonnemang skall kunna använda utrustningen som hör till avtalet.

Mediaomvandlare skall alltid varar kvar i fastigheten då det är en del av föreningens nät.

E-faktura

Funktionen med e-faktura direkt till din internetbank är nu igång. Logga in på din internetbank, välj e-faktura och lägg till. Sök Östra Valbodalen så dyker föreningen upp och följ sedan anvisningarna. Det tar några dagar innan det är helt registrerat så vill di ha din kommande faktura som e-faktura bör du göra det ganska snart.

Funktionen är aktiverad för alla och vi har testa med en ”fejkad” faktura och det fungerade.

Vi vänta fortfarande på information från banken för att kunna aktivera Autogiro.

Planerad avveckling av telenätet

Aktuella tider för avveckling av ADSL och telenätet anges till 220531 för telefon i telestationen i Stigen. Avveckling av ADSL sker ungefär samma tid.

Fil med planerad avveckling hittar du här.

Tidsplan för ADSL hittar du här.

Planerar du att ha kvar din hemmatelefon och nummer bör du snarast kontakta din operatör för att aktivera telefon över fibern och begär det som kallas nummerportabilitet så du får behålla ditt gamla nummer.

Ekonomisk förening