Årsmöte

Årsmötet planeras till den 22 april 2021, klockan 19.00.
Om inte Corona-läget bättrat sig betydligt kommer vi även denna gång att genomföra mötet digital.

Ärenden och motioner till stämman skall inlämnas så att styrelsen kan behandla dem på ett möte före att handlingarna sänds ut. Enligt stadgarna skall sådana ärenden vara inskickade minst 4 veckor före mötet, alltså senast den 25 mars.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Felanmälan

Vid eventuella bekymmer med tjänster eller fiberanslutning skall felanmälan göras till 020-202070. Om det är stängt på det numret kan ordinarie nummer till Telia användas, 90200.

Det är ingen idé att ringa någon i styrelsen då möjligheten att rätta till något är obefintlig. Zitius och Telia mäter funktionaliteten bakifrån och kan då se vilken komponent som inte fungerar och kan förslå en lösning. De har också koll på eventuell större gemensamma problem och plan för när det kan vara löst.

Ny faktura

Inom kort kommer nästa faktura som förfaller i slutet av januari. Med den fakturan är vi ikapp och de kommer sedan var tredje månad för betalning av gruppavtal kvartalsvis i förskott.

På nästa faktura finns också medlemsavgift för 2021.

Planerad driftstörning

Den 8 december 2020, kl 09.00-12.00 kommer Zitius att byta system för vårt nät. Det innebär ett till två kortare avbrott på ca 10 till 30 minuter vid migreringen. Ta med det i beräkningen om du t.ex. studerar hemifrån eller har andra möten via nätet.

Tjänsterna kommer att stoppas vid två tillfällen på 10- 30 minuter vardera då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform.

Tjänster påverkas inte mer än en kort driftstörning.
Skulle full funktionalitet inte uppnås efter avbrottet, uppmanas era boende att starta om sin tekniska
utrustning. Kvarstår problemen uppmanas era boende kontakta sin tjänsteleverantör. För de med gruppavtal gäller 020-202070

Reservdag: 2020-12-15

Gruppavtal

Är du intresserad av att gå med i föreningens gruppavtal med Telia?

Några medlemmar har sålt sina fastigheter och nya ägaren har redan någon form av abonnemang och vill därför inte ta över. Då står den tidigare ägaren med ett avtal och får betala tiden ut och vill därför överlåta det till någon som fortfarande finns med i föreningen och är intresserad. Maila i så fall till föreningen o ditt intresse att gå med i gruppavtalet. Just nu finns ett Lagom-avtal ledigt.

Faktura kvartal 4

Ny faktura är på gång.

Den nya pappersfakturan kommer i din brevlåda vilken dag som helst. Du kan kontrollera dina fakturor, inklusive kreditfakturorna genom att logga in på https://app.billecta.com/ht och använda mobilt bankid för inloggning.

På fakturan finns också en länk där du kan följa dina ärenden.

Vänligen betala fakturan till det bankgiro som anges på fakturan samt OCR för att undvika påminnelser. Använd inte det tidigare numret som används under uppstarten av föreningen. Det numret tar inte OCR som används för att faktureringssystemet skall ha kolla på betalningar.

Tjänsteutrustning

Telia är ägare av den utrustning du fått genom gruppavtal. Har du ett eget valt avtal så kontrollera vad som gäller din utrustning.

Om du säljer din fastighet skriver ni ett avtal om Fastighetsöverlåtelse om den nya ägaren vill ta över de tjänster du har.
Om den nya ägaren inte vill ha ditt gruppabonnemang skall utrustningen återlämnas. Du gör det genom att lämna den till föreningen. Samtidigt kan du anmäla att du önskar överlåta abonnemanget till någon annan kund. Det kan ske smidigt om det finns fastigheter eller personer som önska gå in i föreningens avtal. Fram tills dess att någon övertar ditt gruppavtal är du betalningsskyldig. På samma sätt kan ej återlämnad utrustning faktureras dig så var noga med att återlämna router och TV-puck. Mediaomvandlare skall lämnas i fastigheten och kan komma att nedmonteras om den nya ägaren inte vill ha fiber, men den lämnas alltid och eventuell nedmontering hanteras av föreningen.

Nya fakturan

Om den inte redan anlänt så kommer den nya pappersfakturan i din brevlåda vilken dag som helst. Du kan kontrollera dina fakturor, inklusive kredifakturorna genom att logga in på https://app.billecta.com/ht och använda mobilt bankid för inloggning.

På fakturan finns också en länk där du kan följa dina ärenden.

Fakturan omfattar 3,5 månader. Halva juni eftersom Telia bjöd på de första två veckorna och sedan ett kvartal juli-september. Nästa faktura kommer att omfatta oktober-december och kommer snart att genereras då kvartalsavgiften skall betala i förskott enligt avtalet med föreningen.

Vi försöker igen

Troligen kommer de nya fakturorna i början av nästa vecka. Om allt fungerar kommer de med ordinarie post i brevlådan. Inte som e-post. Den omfattar också 4 månader för att vi då kommer ”i takt” med årets 12 månader. Nästa faktura juni till september och den därefter blir oktober-december

Ekonomisk förening