Mediaomvandlare

Entreprenörens, Ted Flink, personal håller nu på med fiberblåsning och installation av skydd för slangen på väggen upp till fasadboxen. Även fiberblåsning fortsätter som planerat.

Alla som ännu inte fått mediaomvandlare installerad kommer att bli kontaktade per telefon för att beställa tid för installationen. Detta för att säkerställa att någon är hemma så att de inte behöver åka flera gånger till en fastighet. Fastighetsägare undviker kontakt med installatör och anvisar platsen och håller sig på avstånd tills installationen är klar, allt beroende på att undvika smitta av cornona-viruset.

Alltså, visa platsen för mediaomvandlare och hålla avstånd. Känner du symptom av något slag av det som beskrivs i tv och radio så avbokar du mötet och får installationen genomför senare.

1 juni 2020

Senast den 1 juni 2020 kommer alla att ha ljus i sin fiber. Möjligen inte de som inte satt upp sin box eller borrat in till placeringen av mediaomvandlaren. Eller de som placerat fasadboxen för högt, t.ex. på andra våningen. För installation och framtida service så skall den vara placerad så att stege eller ställning inte behövs.

Just nu pågår blåsning av fiber samt montage av mediaomvandlare och funktionstest. De prioriterade delarna som först ljussätts och färdigställs är, från noden i Stigen det norra ”benet” upp mot Gudhem och från noden i Färgelanda prioriteras Brf Håvesten och mot Ödeborg, därefter in mot Stigen.

Årsmöte hålls den 28/4 och handlingarna håller på att färdigställas tillsammans med kallelse och kommer att skickas ut i början av april.

Före årsmötet kommer vi att informera om dagar och tider för att kvittera ut tjänsteutrustning för de som valt föreningens gruppanslutning. Övriga beställer sin utrustning i samband med val av operatör. Samtal pågår med Telia för datum för start av tjänsterna.

När du fått ljus i fibern kan du lösa internet och andra tjänster tillfälligt genom att välja ur utbudet som ges genom Zitius. Du hittar utbudet på https://dalsland.zmarket.se/ Välj inte för långa avtal om du tecknat avtal med gruppanslutning. Vi arbetar för att tjänsterna skall starta i början av juni.

Återigen fasadboxar

Nu är inventeringen av fasadboxar nästan klar. Det är fortfarande några som inte monterat och de har fått påpekande om detta.
Några har också monterat boxen olämpligt högt, t.ex. på andra våningen.
Enligt beskrivningen skall den monteras i arbetshöjd, dels för svetsningen och dels för test vid en eventuell senare felsökning som skall kunna ske från markhöjd.
Det är också så att boxen eventuellt kommer att kontrolleras vid en slutbesiktning av Länsstyrelsen och då den inte fyller kraven för bidrag kanske vi mister bidrag för den anslutningen vilket fördyrar kostnaden för just den fastighetsägaren med upp till 50% (40% bidrag från totalkostnaden blir cirka 50% uppåt)

Vill man ha tjänsteutrustningen på andra våningen är det lämpligt att dra vanlig nätverkskabel dit från mediaomvandlaren, innanför fasadboxen, till utrustningen som kan placeras valfritt i bostaden.

Svetsning pågår

 

Nu är det mesta grävt. Det återstår endast några mindre grävningar som komplettering. Svetsning pågår i det norra ”benet” och det ostliga ”benet” till sjökablar i Nyckelvattnet.

Det är fortfarande några som inte fått upp sin fasadbox. Inkoppling i boxen och sedan installation av mediaomvandlaren sker områdesvis där alla boxar är på plats. En icke uppsatt box fördröjer alltså ett helt område. Kolla med din granne!

Boxar på andra våningen kan inte anslutas utan de måste vara placerade i våningen i markplan. Dels för kommande underhåll och felsökning samt vid inspektion av färdigt nät av Länsstyrelsen. Om du måste in på andra våningen så placeras boxen på nedre plan i arbetshöjd och därifrån dras ett plaströr, samma modell som genom väggen, till den plats du vill gå in. Ett skydd monteras över röret som sedan får en patchfiber så att ”intaget” blir på andra våningen.

God Jul

Styrelsen vill önska alla medlemmar en God Jul.

Blåsning av fiber fortgår men vi får fortfarande påpekande från entreprenör att alla fasaboxar inte är på plats och monterade. Några ambassadörer är utsedda att åka runt och kontrollera. Så om du inte är hemma kan någon ha setts, av grannar,  gå runt huset för kontroll av fasadbox.

Alla sjökablar är nu på plats samt samförläggning med Vattenfall (Stigen-Ed-ostsidan Nyckelvattnet) är slutförd. Det innebär att det mesta av nedläggning av slang är klar. Några fastigheter kvarstår men största delen av vårt ”slängnät” är klart.

Grusade förhoppningar

I samband med årsmötet och även under sensommaren hade vi förhoppningar om att stora delar av nätet skulle vara klart till årsskiftet. Så blir det inte med anledning av flera orsaker vara av några beskrivs medan. Vi måste tyvärr flytta förhoppningen om ett färdigt nät till försommar 2020. De sista grävarbetena med vår entreprenör håller på att avslutas. Fiber blåsning pågår där de stora stråken är klara och arbetet påbörjats med blåsning ut till kund.
Noderna är princip klara och vi arbetar för att kunna sätta ljus i fibern mellan dessa före årsskiftet då det har betydelse för driftsättning. Som sedan också har betydelse för årets bokslut med möjlighet till avskrivningar.

Det mesta av nätet är färdiggrävt. Men i samarbete med Vattenfall har vi en samförläggning österut. Detta arbete har försenats av behov av sprängning och sent uppsatt utrustning för avkänning av vibrationer på fastigheter i närheten av sprängningen. Idag är det osäkert när denna dragning kan färdigställas.

Vi har ganska nyligen fått klart med samtliga tillstånd för vattenverksamhet, vilket krävs för att lägga sjökablar.. Ny omgång med ny handläggare på Länsstyrelsen som krävde ytterligare avtal med markägare med avtal angående vattenverksamhet. Därutöver hittar vi ingen som vill tillverka så kort kabel, med 98 fiber, som det går åt i Kuserudssjön. Vi arbetar nu med alternativa lösningar såsom t.ex. två stycken 48 fiber eller sänkbar slang och traditionell blåsning.

Efteranslutning

Vi har redan nu börjat få förfrågningar om efteranslutning till vårt accessnät. I nu läget har vi inte möjlighet att bearbeta dessa förfrågningar då det tar tid från annat arbete att beräkna kostnader för maskiner, svetsnings-scheman etc.

Är du intresserad av ett prisförslag för en anslutning efter att vi startat upp vår nät gör så här:

Maila till ostravalbodalen.fiber@gmail.com
I ärenderaden anger du Efteranslutning
I texten sedan skriver du:
Fastigehtesbeteckning, namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. Ange också om du vill ha en eller flera anslutningar i fastigheten.

Vi placerar dessa på väntelista och kommer att behandla samtliga under senvåren 2020. Du kommer då att få ett kostnadsförslag för att efteransluta din fastighet.

Ansluta

I samband med blåsning av fiber, och att dosan finns på väggen, så görs en kontaktering av fibern in i dosan.

Nästa steg är att varje fastighet blir kontaktade av entreprenören för installation av mediaomvandlaren. Den skall placeras på insidan och behöver tillgång till ström. Entreprenören ansluter då mediaomvandlaren med en patchkabel till den yttre dosan. Patchkabeln har en standardlängd om cirka en meter.

Nästa steg blir några kvällar där varje fastighet får komma och kvittera ut sin utrustning för tjänsterna. Den utrustningen installeras av varje enskild fastighetsägare. Mer information om sett kommer närt det närmar sig.

Ekonomisk förening