Fiber på rulle

Idag blåses fibern från Fölen och in till noden. Den norra  sträckningen har fungerat fint med blåsning. Fibern på rullen är den näst grövsta i föreningens nät 128 fiber. Tre blåsare efter varandra för att blåsa fibern mellan kopplingsstationerna in till noden som en hel enhet.

Grävning, blåsning och dosa

Just nu pågår arbete med grävning i Stigen och vissa mindre sträckor som behöver kompletteras med mindre maskin.

Samtidigt har blåsningen av fibern påbörjats. Det är därför viktigt att fasaddosan finns på plats där du vill att fibern skall gå in i huset. Anslut dock INTE slang till dosan. Om det finns skräp eller annat i slangen kommer detta att smutsa ner dosan inuti i samband med blåsningen. När blåsning skett kommer entreprenören att ansluta slang och fiber in i dosan.

Ta del av info om hur anslutning och blåsning sker.

Byggmöte och styrelsemöte

Under försommaren genomfördes två möten med markägare och anslutningskunder i dels Färgelanda och dels i Stigen, området öster om fotbollsplanen. Nytt möte för resterande delar av Stigen sker den 4/9 kl 19.00 i Stigens friskola. Inbjudan kommer på e-post, så håll utkik.

Vi gräver just nu i Gatersbyn och arbetet där väntas bli klar i mitten av nästa vecka då arbetet påbörjas i Stigen (öster om fotbollsplanen)
Efter den 4/9 kan sedan arbete fortsätta i resterande delar av Stigen.

Just nu arbetar vi med svetsningsplanering för fiberdragningen så inom kort börjar fiberblåsningen och svetsning. Vi väntar fortfarande på nodutrustning från Zitius.

Uppstartsmöte med Vattenfall sker den 11/9 och då påbörjas samförläggning av fiber och nya elkablar till Ed (Stigen) och öster om Nyckevattnet. Det innebär att arbetet startar med den sista landsbygdsetappen som blir klar när Vattenfall slutför sina arbeten. Tidpunkt för avslut vet vi inte just nu.

Möten om grävinformation

Vi planerar för två olika möten med boende och markägare i dels Stigen och dels Färgelanda.

Vi strävar att efter mötet där även Ted Flink gräv medverkar ha slutlig projektering för dessa tätortsområden. Dina synpunkter beaktas där det är möjligt så ta tillfället i akt och ta med dina fibergrannar och var med på mötet.

Färgelanda: Torsdag13/6, Dalslands folkhögskola kl. 19.00

Stigen: Tisdag 18/6, Stigens friskola, kl. 19.00

Ursäkta

Fiberföreningen vill be en av våra underleverantörer om ursäkt. Genom en av föreningens medlemmar har felaktig information om ett strömavbrott resulterat i anklagelser mot entreprenören som sköter våra borrningar. Anklagelserna var helt felaktiga och dementeras härmed och vår ursäkt lämnas.

Fakta:
Borrningen skedde 18 timmar innan strömavbrottet inträffade
Borrningen är utförd två meter under elkabeln
Borren som normalt indikerar elledningar gjorde ingen indikering
Vattenfall som reparerat ledningen anger att det var en gammal skarv som gått sönder

Ekonomisk förening