Nu gräver vi igen

Nu har markförhållanden förbättrats så nu gräver och plöjer vi gen. Arbete pågår från Högalid mot Ödeborg kyrka.

Annonser

GDPR

General Data Protection Regulation är nya regler inom EU som styr hur behandling av personuppgifter skall ske. Syftet är att ge den enskilde individen ett förbättrat skydd. Den föreskriver bland annat att alla som har någon form av personuppgiftsregister skall informera de som berörs. Föreningens medlemmar, avtalspartners mfl omfattas av våra register. Reglerna träder ikraft den 25 maj 2018.

Informations skall lämnas över vilka uppgifter som behandlas och hur de förvaras.
Den som registrerats har rätt at få utdrag ur register och rätt till rättelse av felaktiga uppgifter.
Den registrerade har också rätt att begära att få bli raderad om detta är möjligt med anledning av registrets syfte.
Information skall också lämnas till vilka eventuella tredje parter som eventuella uppgifter delas.

Här finner du en förteckning över vilka register föreningen har och vilka uppgifter respektiver register innehåller samt motivering av registret.

*enligt bilaga

Årsstämma

Föreningens medlemmar kallas till ordinarie årsstämma den 26 april klockan 19.00 i Stigens Folketshus. Kallelse och handlingar sänds ut denna vecka tillsammans med faktura nummer tva avseende förlagsinsatsen (anslutningsavgiften)

Välkomna!

GDPR

GDPR är en ny lag som ersätter den gamla PUL (PersonUppgifsLagen) som beslutade för två år sedan och träder i kraft i maj. General Data Protection Regulation beskriver kraven på hur personuppgifter skall hanteras. Bland annat ett krav på Östra Valbodalen Fiber behöver informera de personer där föreningen har personuppgifter. Vi arbetar med att göra en förteckning som kommer att bifogas  kallelse till årsmötet som sänds till samtliga medlemmar. Nedanstående information är en grov sammanställning.

  • Anslutningsavtal innehåller personuppgifter. Förvaras i låst säkerhetsskåp. Delas med entreprenör under byggtiden.
  • Medlemsförteckning innehåller personuppgifter. Digital lagring. Delas inte
  • Tjänsteavtal innehåller personuppgifter. Förvaras i låst säkerhetsskåp. Delas i sammanställd digital form med tjänsteleverantör.
  • Markägaravtal innehåller personuppgifter. Förvaras i låst säkerhetsskåp. Delas senare med Lantmäteri
  • Slutlig dragning innehåller fastighetsuppgifter och därigenom personuppgifter. Förvaras digitalt och delas enligt krav med Ledningskollen.se
  • Styrelse på hemsidan innehåller personuppgifter.

Senare betalning

Vi har tidigare meddelat att avi på inbetalning nummer två skall komma i februari. Vi har flyttat fram datum för detta så vi kan skicka avi i samband med kallelse till årsmötet. Vi slipper skicka två brev och sparar några hundralappar på det. (Årsmöte planeras till 26/4)

Tillfälligt stopp

Vinter och tjäle har gjort att vi blivit tvingade att tillfälligt avbryta grävning och plöjning av fiber. Just nu mellan Håvesten och Ödeborgs kyrka.

När arbetet sedan kommer igång skall områden runt Stigen färdigställas och sedan dragning mot Rådanefors som tillsammans med Stigens samhälle blir de sista delarna av projektet. Beräknat avslut för hela projektet är efter sommaren då även blåsning av fiber skall vara klar.

 

Ekonomisk förening