Planerad avveckling av telenätet

Aktuella tider för avveckling av ADSL och telenätet anges till 220531 för telefon i telestationen i Stigen. Avveckling av ADSL sker ungefär samma tid.

Fil med planerad avveckling hittar du här.

Tidsplan för ADSL hittar du här.

Planerar du att ha kvar din hemmatelefon och nummer bör du snarast kontakta din operatör för att aktivera telefon över fibern och begär det som kallas nummerportabilitet så du får behålla ditt gamla nummer.

FÖrlagsavgift

Förlagsavgiften är vår gemensamma del av investeringen i nätet. Vi har tidigare debiterat 15.000 för en ordinarie andel. Då vi närmar oss slutet på nätbygget kan vi inte få ut de sista delarna av bidraget och lever nu ekonomiskt på en byggkredit.

Detta diskuterades på årsmötet och beslutades ge styrelsen i uppdrag att göra en extra debitering till de anslutna fastigheterna. Fortfarande gäller att en andel inte kommer att kosta mer än maximalt 20.000:-

För att undvika allt för höga kostnader för krediten kommer en extra faktura att skickas ut på 2000:- under juli. Se det som en delbetalning av slutfakturan som kommer när projektet är slutredovisat och vi vet den faktiska slutkostnaden för varje anslutning.

Betala inte fakturan

Efter flera samtal är det klart att det blivit fel i systemet hos Billecta. Betala inte den felaktiga fakturan, det kommer en kreditfaktura på den och sedan kommer en ny mer riktiga uppgifter. Beklagar det inträffade men vi rår inte för den felaktiga fakturan, det är ett fel i systemet som löser faktureringen och inläsning av betalningar med OCR.

Vi kommer under februari att möta representant från Billecta och tydliggöra hur vi vill att det skall fungera och hoppas att det kommer att lösa sig för framtida fakturor.

Nya fakturan

Vi beklagar att det angivits fel period i den faktura som har anlänt i dagarna. Det står jan-mar men det skall vara April-Juni.

Beklagar, det är texten som blivit fel på den nya fakturan,
Tjänsterna skall betalas i förskott och de tidigare fakturorna har varit sena med felaktigt förfallodatum. Vi försöker komma i fas samtidigt som vi försöker lösa så att man skall kunna välja e-faktura eller autogiro för de som önskar, men systemet vill inte riktigt samarbeta med det företaget som sköter faktureringen åt oss. Den faktura som nu anlänt gäller april-juni och skall betalas i mars.

 

Årsmöte

Årsmötet planeras till den 22 april 2021, klockan 19.00.
Om inte Corona-läget bättrat sig betydligt kommer vi även denna gång att genomföra mötet digital.

Ärenden och motioner till stämman skall inlämnas så att styrelsen kan behandla dem på ett möte före att handlingarna sänds ut. Enligt stadgarna skall sådana ärenden vara inskickade minst 4 veckor före mötet, alltså senast den 25 mars.

Felanmälan

Vid eventuella bekymmer med tjänster eller fiberanslutning skall felanmälan göras till 020-202070. Om det är stängt på det numret kan ordinarie nummer till Telia användas, 90200.

Det är ingen idé att ringa någon i styrelsen då möjligheten att rätta till något är obefintlig. Zitius och Telia mäter funktionaliteten bakifrån och kan då se vilken komponent som inte fungerar och kan förslå en lösning. De har också koll på eventuell större gemensamma problem och plan för när det kan vara löst.

Ny faktura

Inom kort kommer nästa faktura som förfaller i slutet av januari. Med den fakturan är vi ikapp och de kommer sedan var tredje månad för betalning av gruppavtal kvartalsvis i förskott.

På nästa faktura finns också medlemsavgift för 2021.

Ekonomisk förening