Senare betalning

Vi har tidigare meddelat att avi på inbetalning nummer två skall komma i februari. Vi har flyttat fram datum för detta så vi kan skicka avi i samband med kallelse till årsmötet. Vi slipper skicka två brev och sparar några hundralappar på det. (Årsmöte planeras till 26/4)

Annonser

Tillfälligt stopp

Vinter och tjäle har gjort att vi blivit tvingade att tillfälligt avbryta grävning och plöjning av fiber. Just nu mellan Håvesten och Ödeborgs kyrka.

När arbetet sedan kommer igång skall områden runt Stigen färdigställas och sedan dragning mot Rådanefors som tillsammans med Stigens samhälle blir de sista delarna av projektet. Beräknat avslut för hela projektet är efter sommaren då även blåsning av fiber skall vara klar.

 

Gott nytt år

2018 är det år vi kommer att färdigställa vårt nät ! Och förhoppningsvis också slutredovisa och besiktiga så att alla bidrag faller ut.

Vi har gjort det mesta av plöjning, grävning och ”bananborrning” i den norra delen fram till telestationen i Stigen. Där har vi placerat vårt nodhus och elavtal med Vattenfall är på gång samt inkoppling av el mm som behövs för att driva nodhuset. Grävning har sedan fortsatt in mot Färgelanda där vi kommer att ha nod nummer två i anslutning till Håvestens BRF. Just nu pågår grävning och plöjning i närheten av reningsverket i Stigen och kommer att fortsätta in mot Gatersbyn om inte tjälen sätter stopp.

Förlagsinsats

På årsmöte har vi beslutat att förlagsinsatsen skall vara max 20000:-. Styrelsen arbetar aktivt med att sänka den kostnaden och den ser idag ut att sjunka något. Hur mycket vet vi inte förrän hela projektet är slut.

Förlagsinsatsen är en investering i vårt gemensamma nät. Det är alltså inte att räkna som en tjänst som fastighetsägaren köper. Det är mer att se som att det är en ägarandel (jmfr. aktie) Så de fakturor som fastighetsägaren får för anslutningen är att betrakta som delfakturering av ägarandelen. Med tur, skicklighet och en hel del affärer så kommer föreningen att gå med vinst och vi kan senare betala tillbaka en del av eller hela förlagsinsatsen. Det blir då föreningen som är helägare till nätet. De som är medlemmar ”äger” del av föreningen och då även delägare i själva nätet.

Se förlagsinsatsen som en investering. Som kan säljas eller överlåtas i samband med en ev försäljning av fastigheten. Och kanske kan den också ge beloppet tillbaka om några år.

Ekonomisk förening