Alla inlägg av Lennarth

Årsstämma 2023

Påminner om årsmötet nu på torsdag.

Medlemmar i Östra Valbodalen Fiber Ekonomisk förening kallas till årsmöte torsdagen den 27 april klockan 19.00 i Stigens Folkets hus.

Förslag till dagordning

  1. Mötets öppnande.

  2. Val av ordförande samt sekreterare för stämman.

  3. Godkännande av röstlängden.

  4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

  5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

  6. Fastställande av dagordningen.

  7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse.

  8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt   

    disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

11. Beslut om medlemsavgift för 2024. Styrelsens förslag 100 kr.

12. Val av styrelseledamöter på två år.

13. Val av suppleanter till styrelsen.

14. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter. Val på ett år.

15. Val av revisorer samt revisorssuppleant på ett år.

16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en 

      Sammankallande.

17. Stadgeändring, första beslut
Förslag kan laddas ner från hemsidan

18. Övriga ärenden som ska tas upp enligt föreningens stadgar och som 

      anmälts till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet.

19. Avslutning.

Driftstörningar

Idag har det varit en ovanlig dag. Det har varit driftstörningar i nätet vilket resulterade i ett långsamt internet. Felet är nu avhjälpt och allt skall fungera som normalt igen. Om du fortfarande upplever ditt internet som segt rekommenderas att starta om routern och ev mediaomvandlaren. Börja med routern och testa. Om det inte fungerar så stäng av router och mediaomvandlare och starta sedan omvandlaren först och därefter routern.

Luciapresent

Nu är Telia och Viaplay Group överens om ett nytt mångårigt avtal som innebär att Telias Tv & Streaming-kunder återigen tar del av Viaplays innehåll med start den 13 december. Samtidigt utökas samarbetet vilket möjliggör helt nya erbjudanden och upplevelser, fler attraktiva sportsändningar och mer underhållning.

https://press.telia.se/pressreleases/telia-och-viaplay-group-oeverens-om-ett-nytt-maangaarigt-avtal-som-utoekas-med-aennu-baettre-vaerde-foer-kunderna-3223006

TV-kanaler

Tyvärr lyckades inte Telia och Viaplay Group enas vid förhandlingar under hösten vilket resulterat i att kanalerna från Viaplay inte längre är tillgängliga i våra programpaket. Det är tyvärr inget vi kan göra någonting åt. Telia har utökat utbudet med andra kanaler som innehåller olika sporter men tyvärr inte det som de flesta frågar efter, skidor.

Kanalerna som du fått istället är C More, SF-kanalen, SF Kids, HBO Max, Netflix, UEFA Champions League, Allsvenskan, Eurosport, BBC, nylanserade SkyShowtime. Lite beroende på vilket paket du har. Du som haft tillägget sportpaketet ”All Sport” så kommer det att prissänkas.
Läs mer ….

Om du ändå känner att du vill ha Viaplay´s utbud kan lösa ett fristående abonnemang hos Viaplay för att streama kanalerna, t.ex. via din telefon. Har du sedan nödvändig utrustning, t.ex. Cromecast, kan du se kanalerna från telefonen i din TV.

Via play erbjuder nedanstående alternativ utan bindningstid och betalning månadsvis i förskott.
Film & Serier 129:-
Medium 379:-
Total 549:-

Läs mer på länkarna för respektive paket ovan.

Årsstämma i april

Vid senaste årsstämman var det en diskussion om kommande avgångar ur styrelsen. Den består i dag av i stort sett äldre män som varit aktiva i styrelsen under lång period. Deras engagemang grundas i just frågan om att skapa ett fibernät i området. Fler har annonserat att de nu har fullgjort sin uppgift.

Samtidigt av medlemmarna på årsstämman oförberedda att välja en valberedning. Vi behöver därför namn på människor som kan tänka sig agera valberedning i en för föreningen viktig tid. Vi lyckades endast få ett namn som skulle undersöka möjligheten i Rådanefors. Vi saknar personer för de andra delarna av föreningens område. Och en person är i grunden ingen valberedning. Kan du tänka dig att ställa upp? Kontakta i så fall någon ur styrelsen.

Vi kommer under de kommande åren behöva nya kompetenser och en bättre könsfördelning och åldersfördelning för att säkerställa föreningen för framtiden. Det behövs ingen digital kompetens för att vara med i en styrelse för fiberföreningen. Det är helt vanliga föreningsfrågor samt förvaltning av nätet som efterfrågas. Hör gärna av dig om du känner för att bidra till vårat gemensamma nät.

Olika betalningslösningar

Det finns flera olika sätt att betala fakturor från Östra Valbodalen Fiber. Grundfunktionen är att det skickas en faktura på e-post. Om mottagaren inte öppnar e-posten skickas inom några dagar en pappersfaktura. Om du öppnat e-posten får du inte faktura i pappersform. Bra att spara papper och porto genom att betala via fakturan som kommer till din e-post. Vi kan i framtiden bli tvingade att ta ut en faktureringsavgift för pappersfakturor.

Nästa variant är att registrera sig för e-faktura så att den hamnar direkt i din bankapp eller internetbank. Du kan läsa hur du gör detta här.

Den fjärde varianten är att registrera dig för att betala via Autogiro. Du kan läsa hur du gör detta här.