Alla inlägg av Lennarth

Årsmöte

Sätt redan nu av tisdagen den 28/4 för årsmöte med föreningen.

Efteranslutning

Vi har redan nu börjat få förfrågningar om efteranslutning till vårt accessnät. I nu läget har vi inte möjlighet att bearbeta dessa förfrågningar då det tar tid från annat arbete att beräkna kostnader för maskiner, svetsnings-scheman etc.

Är du intresserad av ett prisförslag för en anslutning efter att vi startat upp vår nät gör så här:

Maila till ostravalbodalen.fiber@gmail.com
I ärenderaden anger du Efteranslutning
I texten sedan skriver du:
Fastigehtesbeteckning, namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. Ange också om du vill ha en eller flera anslutningar i fastigheten.

Vi placerar dessa på väntelista och kommer att behandla samtliga under senvåren 2020. Du kommer då att få ett kostnadsförslag för att efteransluta din fastighet.

Ansluta

I samband med blåsning av fiber, och att dosan finns på väggen, så görs en kontaktering av fibern in i dosan.

Nästa steg är att varje fastighet blir kontaktade av entreprenören för installation av mediaomvandlaren. Den skall placeras på insidan och behöver tillgång till ström. Entreprenören ansluter då mediaomvandlaren med en patchkabel till den yttre dosan. Patchkabeln har en standardlängd om cirka en meter.

Nästa steg blir några kvällar där varje fastighet får komma och kvittera ut sin utrustning för tjänsterna. Den utrustningen installeras av varje enskild fastighetsägare. Mer information om sett kommer närt det närmar sig.

Blåsning och svetsning av fiber

Just nu pågår blåsning av fiber från skåpen ut till fastigheter.

Det visar sig att när fiberblåsningen ska utföras är det på många ställen som slangen inte är framme vid huset, Eller att slangen kommer på olämpligt ställe i förhållande till boxen mm.

Vi har nu ett flertal kopplingsskåp som ej kan göras klara pga. att det ej går att blåsa fibern. Svetsningen i skåpen görs inte förrän alla fiberkablar är på plats.

Detta skapar dubbelarbete då entreprenören får etablera sig flera gånger med sin utrustning. Det skapar också extra kostnader och förseningar.

Gräv fram din fiber till fasaden i direkt anslutning till din fasadbox.

Fasadbox

Nu blåser vi fiber på flera olika platser och då behöver din fasadbox vara monterad på väggen. Om du nu av någon anledning inte fått en box är du välkommen att hämta den på tisdag 1 oktober klockan 19.00 i matsalen på Stigens friskola.

Fiber på rulle

Idag blåses fibern från Fölen och in till noden. Den norra  sträckningen har fungerat fint med blåsning. Fibern på rullen är den näst grövsta i föreningens nät 128 fiber. Tre blåsare efter varandra för att blåsa fibern mellan kopplingsstationerna in till noden som en hel enhet.

Grävning, blåsning och dosa

Just nu pågår arbete med grävning i Stigen och vissa mindre sträckor som behöver kompletteras med mindre maskin.

Samtidigt har blåsningen av fibern påbörjats. Det är därför viktigt att fasaddosan finns på plats där du vill att fibern skall gå in i huset. Anslut dock INTE slang till dosan. Om det finns skräp eller annat i slangen kommer detta att smutsa ner dosan inuti i samband med blåsningen. När blåsning skett kommer entreprenören att ansluta slang och fiber in i dosan.

Ta del av info om hur anslutning och blåsning sker.