Kategoriarkiv: Information

Blåsning och svetsning av fiber

Just nu pågår blåsning av fiber från skåpen ut till fastigheter.

Det visar sig att när fiberblåsningen ska utföras är det på många ställen som slangen inte är framme vid huset, Eller att slangen kommer på olämpligt ställe i förhållande till boxen mm.

Vi har nu ett flertal kopplingsskåp som ej kan göras klara pga. att det ej går att blåsa fibern. Svetsningen i skåpen görs inte förrän alla fiberkablar är på plats.

Detta skapar dubbelarbete då entreprenören får etablera sig flera gånger med sin utrustning. Det skapar också extra kostnader och förseningar.

Gräv fram din fiber till fasaden i direkt anslutning till din fasadbox.

Fasadbox

Nu blåser vi fiber på flera olika platser och då behöver din fasadbox vara monterad på väggen. Om du nu av någon anledning inte fått en box är du välkommen att hämta den på tisdag 1 oktober klockan 19.00 i matsalen på Stigens friskola.

Fiber på rulle

Idag blåses fibern från Fölen och in till noden. Den norra  sträckningen har fungerat fint med blåsning. Fibern på rullen är den näst grövsta i föreningens nät 128 fiber. Tre blåsare efter varandra för att blåsa fibern mellan kopplingsstationerna in till noden som en hel enhet.

Grävning, blåsning och dosa

Just nu pågår arbete med grävning i Stigen och vissa mindre sträckor som behöver kompletteras med mindre maskin.

Samtidigt har blåsningen av fibern påbörjats. Det är därför viktigt att fasaddosan finns på plats där du vill att fibern skall gå in i huset. Anslut dock INTE slang till dosan. Om det finns skräp eller annat i slangen kommer detta att smutsa ner dosan inuti i samband med blåsningen. När blåsning skett kommer entreprenören att ansluta slang och fiber in i dosan.

Ta del av info om hur anslutning och blåsning sker.

Byggmöte och styrelsemöte

Under försommaren genomfördes två möten med markägare och anslutningskunder i dels Färgelanda och dels i Stigen, området öster om fotbollsplanen. Nytt möte för resterande delar av Stigen sker den 4/9 kl 19.00 i Stigens friskola. Inbjudan kommer på e-post, så håll utkik.

Vi gräver just nu i Gatersbyn och arbetet där väntas bli klar i mitten av nästa vecka då arbetet påbörjas i Stigen (öster om fotbollsplanen)
Efter den 4/9 kan sedan arbete fortsätta i resterande delar av Stigen.

Just nu arbetar vi med svetsningsplanering för fiberdragningen så inom kort börjar fiberblåsningen och svetsning. Vi väntar fortfarande på nodutrustning från Zitius.

Uppstartsmöte med Vattenfall sker den 11/9 och då påbörjas samförläggning av fiber och nya elkablar till Ed (Stigen) och öster om Nyckevattnet. Det innebär att arbetet startar med den sista landsbygdsetappen som blir klar när Vattenfall slutför sina arbeten. Tidpunkt för avslut vet vi inte just nu.