Kategoriarkiv: Information

Fakturering

Nu fungerar e-faktura till banken fullt ut. Vi väntar fortfarande på uppgifter från banken för att kunna aktivera möjligheten till autogiro.

Rutinen är nu sådan att de som har e-faktura till banken får den övriga får en faktura med e-post. Om e-posten inte öppnats inom 3 dagar skickas en pappersfaktura. Så om du öppnat e-posten med fakturan så kommer ingen på papper, så glöm inte att betala med uppgifterna i e-posten. Funktioner för automatisk påminnelse och senare inkasso är nu helt aktiverade med automatik , så betala i tid.

Du kan alltid logga in hos Billecta med mobilt bankid för att se status på dina fakturor.

https://app.billecta.com/ht/

Vi skickar alltså ut fakturor i första hand som e-post för att spara portoavgifter. Oöppnat mail resulterar i en pappersfaktura. Många pappersfakturor blir en stor kostnad och det kan i framtiden bli nödvändigt att ta ut en faktureringsavgift för pappersfakturor. Så aktivera e-faktura hos banken, eller autogiro (när den funktionen är uppstartad) eller din faktura med e-post, så slipper vi faktureringsavgifter.

Försäljning eller överlåtelse

Vid försäljning eller överlåtelse där eventuellt gruppabonnemang ingår skall mediaomvandlare och övrig utrustning vara kvar i fastigheten. Inte skickas till Telia.

Om gruppabonnemang inte skall medfölja eller överlåtas skall mediaomvandlare vara kvar i fastigheten medan utrustningen för tripple-play skickas eller överlämnas till föreningen. Detta för att att annan medlem som tar över avtalet om abonnemang skall kunna använda utrustningen som hör till avtalet.

Mediaomvandlare skall alltid varar kvar i fastigheten då det är en del av föreningens nät.

E-faktura

Funktionen med e-faktura direkt till din internetbank är nu igång. Logga in på din internetbank, välj e-faktura och lägg till. Sök Östra Valbodalen så dyker föreningen upp och följ sedan anvisningarna. Det tar några dagar innan det är helt registrerat så vill di ha din kommande faktura som e-faktura bör du göra det ganska snart.

Funktionen är aktiverad för alla och vi har testa med en ”fejkad” faktura och det fungerade.

Vi vänta fortfarande på information från banken för att kunna aktivera Autogiro.

Planerad avveckling av telenätet

Aktuella tider för avveckling av ADSL och telenätet anges till 220531 för telefon i telestationen i Stigen. Avveckling av ADSL sker ungefär samma tid.

Fil med planerad avveckling hittar du här.

Tidsplan för ADSL hittar du här.

Planerar du att ha kvar din hemmatelefon och nummer bör du snarast kontakta din operatör för att aktivera telefon över fibern och begär det som kallas nummerportabilitet så du får behålla ditt gamla nummer.

FÖrlagsavgift

Förlagsavgiften är vår gemensamma del av investeringen i nätet. Vi har tidigare debiterat 15.000 för en ordinarie andel. Då vi närmar oss slutet på nätbygget kan vi inte få ut de sista delarna av bidraget och lever nu ekonomiskt på en byggkredit.

Detta diskuterades på årsmötet och beslutades ge styrelsen i uppdrag att göra en extra debitering till de anslutna fastigheterna. Fortfarande gäller att en andel inte kommer att kosta mer än maximalt 20.000:-

För att undvika allt för höga kostnader för krediten kommer en extra faktura att skickas ut på 2000:- under juli. Se det som en delbetalning av slutfakturan som kommer när projektet är slutredovisat och vi vet den faktiska slutkostnaden för varje anslutning.

Betala inte fakturan

Efter flera samtal är det klart att det blivit fel i systemet hos Billecta. Betala inte den felaktiga fakturan, det kommer en kreditfaktura på den och sedan kommer en ny mer riktiga uppgifter. Beklagar det inträffade men vi rår inte för den felaktiga fakturan, det är ett fel i systemet som löser faktureringen och inläsning av betalningar med OCR.

Vi kommer under februari att möta representant från Billecta och tydliggöra hur vi vill att det skall fungera och hoppas att det kommer att lösa sig för framtida fakturor.