Bristande information

Det har kommit synpunkter till styrelsen om att det informeras för lite. Tyvärr är det så att vid flera olika tillfällen så framkommer bara klagomål i samband med att ny information lämnas. Att besvara dessa negativa kommentarer skapar olust och tar tid från annat arbete.