Alla inlägg av Lennarth

Medlemsbrev 2013:1

Till medlemmarna  i Östra Valbodalen Fiber ekonomisk förening

Hej alla medlemmar! Sedan föreningsstämman den 10 juni förra året, då nuvarande styrelse valdes, har vi haft ett flertal möten i styrelsen och har arbetat med ett antal olika frågor. Fortsatt medlemsvärvning har gjort att medlemsantalet nu är uppe i 114 hushåll. Antalet bedömer vi är tillräckligt för att bygga fibernät men det är bra om vi kan bli ännu fler. Ekonomin blir bättre om vi blir fler, om alla som i dag är medlemmar hjälper till att informera tveksamma grannar att gå med i föreningen, så kommer det att märkas på insatsen alla ska betala.

Styrelsen  har också haft flera avstämningsmöten med angränsande fiberföreningar om gränserna mellan vår och övriga föreningar, men nu börjar det klarna. På styrelsemötena i februari har vi träffat både Bynet och Ted Flink och de ska hjälpa oss att göra aktuella kalkyler på vad en fiberutbyggnad kostar inom föreningens område.

Vi är beroende av stöd till fiberutbyggnaden. Just nu är det osäkert när länsstyrelsen kan besluta om stöd, men troligen kan vi ansöka i sommar, men beslut får vi inte förrän någon gång i höst. Detta beror på att EU´s nya Landsbygdsprogram som börjar gälla från 1 Januari 2014 inte kommit igång ännu. Föreningen kan ej dra på sig några kostnader innan vi fått klartecken från Regionen/Länsstyrelsen. Detta är en orsak till att projektet inte fortskrider lika fort som vi önskar.

Styrelsen jobbar vidare under våren och kommer att kalla alla medlemmar till stämma i maj eller juni och då presenterar vi ett underlag så att stämman förhoppningsvis kan besluta om att förbereda för en upphandling av bredbandsutbyggnad och att ansöka om stöd.

Vi håller på att skapa en ny hemsida, så det ska bli lättare för styrelsen att hålla er informerade om vad som pågår i föreningen. Adressen till sidan är https://ostravalbo.wordpress.com.

Om ni har facebook kan ni gå in och gilla denna sida så får du information när det hänt något på hemsidan

Du får gärna hjälpa till med att värva nya medlemmar, kontakta då styrelsen för kartor och värvningsmaterial.

Vi återkommer med kallelse till stämman!

/Med hälsningar styrelsen

Om du har frågor så kontakta någon i styrelsen, se listan nedan.

 

Lista på alla i styrelsen med telnr och e-post

Ordförande

Arne Johansson
Telefon: 070-206 00 18
E-post: arne.30272@telia.com

Sekreterare

Ullagun Sundberg-Svensson
Mobil: 070-536 19 21
Epost: ullagunsundberg@yahoo.se

Kassör

Lars Elf
Mobil: 073-844 54 34
E-post: lars@folenredovisning.se

Ledamoter

Marita Knutsen
Mobil: 073-064 49 81
E-post: marita.knutsen@tele2.se

​ Dan Johansson
Mobil; 070-540 96 05
E-post: dan.stommen@gmail.com

Jan Sandell,
Mobil: 0727-170 093

​ Roger Karlsson
Mobil; 0706-4410191
E-post: roger_carlsson@live.se,

Revisorer

​Bengt Fyhr
Mobil: 070-345 70 01
E-post: bengt.fyhr@telia.com

Yvonne Pettersson
Mobil: 076-546 01 98
Epost: dalmanstorp@hotmail.com