Hjälpa till

Vill du hjälpa oss i vårt arbete söker vi just nu bredbandsambassadörer som vill prata bredband med sina grannar och hjälpa oss värva medlemmar. Kontakta någon i styrelsen.

Annonser

Ekonomisk förening