Qmarket

Frågor och svar från Qmarket om bredband, TV och telefoni. Qmarket är en av flera möjliga kommersiella aktörer för fiberutbyggnad men du hittar många svar som kan vara nyttiga.

http://qmarket.se/privat/fragor-och-svar

Annonser

Ansökan

Aktuell information från Länsstyrelsen

Den 3 september öppnar möjligheten att ansöka om företagsstöd i form av investeringsstöd för om-, till- och nybyggnad av djurstallar samt projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden.
Den första ansökningsperioden pågår från 3 september och under våren 2015. Dina möjligheter att få stöd kommer inte att påverkas av när under perioden du kommer in med din ansökan, eftersom ansökningarna handläggas i samma beslutsomgång. Till hösten 2015 planeras för en ny ansökningsperiod.

Beslut om stöd tas tidigast våren 2015
Efter att ansökan har kommit in kan du välja att påbörja din investering. Men du gör det på egen risk eftersom det ännu inte har tagits något beslut om att du får stöd. Du kan få ett beslut om stöd tidigast våren 2015. EU måste först godkänna det landsbygdsprogram som Sverige har skickat in till EU-kommissionen.

Läs mer …

Broschyr

Nu hittar du den enkla men informativa broschyren om föreningen under dokument på hemsidan eller via denna länk. Du får gärna skriva ut den och dela med dig till någon granne som inte är med i föreningen. Tillsammans kan vi bli fler och därigenom sänka den enskilda anslutningskostnaden.

Vi arbetar med att samla information om fiber och nätbyggande som vi inom kort kommer att lägga upp som dokument och länkar.

Kalkyl

Under rubriken ”Enskild kalkyl” hittar du en enkel kalkyl där du kan göra ett snabbt överslag över kostnader och hur lång tid det tar att spara in investeringen. Det finns möjlighet att ladda ner en Excelfil om du vill arbeta i din egen dator. Och det finns möjlighet att snabbt göra kalkylen direkt på sidan. Det kan ligga uppgifter i kalkylen från de som tidigare använt den men det är bara att radera och lägga in dina egna uppgifter.

Du hittar Enkild kalkyl i menyraden under projektkalkyl.

Ekonomisk förening