Upphandling

Nu har vi i styrelsen börjat läsa på om upphandling. Vi tittar på andra föreningars upphandling och använder kunskap och formuleringar som finns i de dokumenten till våra egna kommande dokument.

Nya möte är planlagda, se kalender, men det kommer med stor sannolikhet att stoppas in ytterligare möte mellan de planerade för vi tror att det blir en intensiv vår.

Året som gick

Sedan förra medlemsbrevet har det hänt mycket även om det inte blivit synligt för alla medlemmar. Vi fick en delvis ny styrelse som arbetat intensivt med att konstituera sig och skapa en god struktur på sitt arbete och hantering av dokument och administration.

Föreningen har nu en egen e-postadress (ostravalbodalen.fiber@gmail.com) och ett samlat dokumentarkiv som inte bygger på enskild person utan det “ägs” av föreningen.

Vid uppstarten av föreningen gjordes en bidragsansökan som faktiskt också beviljades sommaren 2014 men i samband med årsmötet beslutades att tacka nej och göra ny ansökan under 2015. Anledningen var att allt arbete måste varit avslutat vi 2014 års utgång och bedömning gjordes att det inte var möjligt att utföra allt arbete så snabbt. Nu är styrelsen igång med att lära sig de ny reglerna för bidrager som gäller från årskiftet 2014/2015. Regelverket som gäller nu är helt annorlunda jämfört med föregående periods regler.

Styrelsens ledamöter har under hösten besökt flera olika träffar. Dels möte om regler och administration av en ekonomisk förening. Ytterligare möten har handlat om att bygga och förvalta ett fibernät. En förvaltning som måste ha fler decennier i planeringen. Ett arbete som inte varit synligt i föreningen men som med stor sannolikhet kommer att vara till stor nytta i framtiden.
Detta arbete har tyvärr inneburit att vi missat att skicka ut påminnelse om inbetalning av medlemsavgift för 2014. Vi kommer att göra det i samband inbetalning av avgiften för 2015. Mer om detta i ett senare inlägg och ett kommande medlemsbrev.

Inför ansökan

Just nu arbetar vi febrilt med att ta fram det material som skall ligga till grund för en ny ansökan så snabbt som möjligt i början på nästa år, när den nya ansökningsperioden öppnar.

Bland annat behöver vi göra en ny projektering och kostnadskalkyl för byggandet av nätet.

Ytterligare arbeten som kommer att ske inom kort:

  • kartor över det planerade nätet
  • markägaravtal
  • offentliga upphandlingar av totalentreprenör, administration och medlemshantering, kommunikationsoperatör, tjänsteleverantör, försäkringar, underhåll och driftsbevakning mm
  • avtal med varje medlem och fastighet
  • kostnadsberäkning av månadsavgift (drift och tjänster) utöver kapitaltillskott (investering)

Vår ansökan kommer att prioriteras utifrån ett nytt poängsystem där antal anslutningar kommer att ha betydelse. Prata därför gärna med din granne och hör om de valt att ansluta sig till vårt fibernät. Om inte är det fortfarande tid att komma med. Efter byggandet kommer nya anslutningar att bli betydligt dyrare.

Vi planerar för en enklare marknadsföringsaktivitet under våren där varje medlem får en A4-skylt att sätta upp, typ “Vi får snart fiber till vårt hus”.

Kalender

I menyraden finns nu en kalender som innehåller föreningens aktiviteter. Just nu endast ett styrelsemöte i början av januari. Det kommer att fyllas på allt eftersom och vi räknar med att det blir många fler aktiviteter under våren. Hösten har ägnats åt många möten och planering och vi kommer nu att gå in i en aktivare period.

Det kommer snart ett medlemsbrev som berättar mer. Bland annat berättar vi om att styrelsen kommer att skapa ansökan, upphandla entreprenör för grävning och kanalisering, upphandling av kommunikationsoperatör med olika utbud, påbörja avtal med markägare och medlemmar etc.

Det börjar bli tydligt vilka olika kostnader vi kommer att få för de olika tjänsterna, försäkringar, underhåll och service. Vi arbetar för att allt skall startas upp under 2015!

Ansökan

Aktuell information från Länsstyrelsen

Den 3 september öppnar möjligheten att ansöka om företagsstöd i form av investeringsstöd för om-, till- och nybyggnad av djurstallar samt projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden.
Den första ansökningsperioden pågår från 3 september och under våren 2015. Dina möjligheter att få stöd kommer inte att påverkas av när under perioden du kommer in med din ansökan, eftersom ansökningarna handläggas i samma beslutsomgång. Till hösten 2015 planeras för en ny ansökningsperiod.

Beslut om stöd tas tidigast våren 2015
Efter att ansökan har kommit in kan du välja att påbörja din investering. Men du gör det på egen risk eftersom det ännu inte har tagits något beslut om att du får stöd. Du kan få ett beslut om stöd tidigast våren 2015. EU måste först godkänna det landsbygdsprogram som Sverige har skickat in till EU-kommissionen.

Läs mer …

Broschyr

Nu hittar du den enkla men informativa broschyren om föreningen under dokument på hemsidan eller via denna länk. Du får gärna skriva ut den och dela med dig till någon granne som inte är med i föreningen. Tillsammans kan vi bli fler och därigenom sänka den enskilda anslutningskostnaden.

Vi arbetar med att samla information om fiber och nätbyggande som vi inom kort kommer att lägga upp som dokument och länkar.

Kalkyl

Under rubriken ”Enskild kalkyl” hittar du en enkel kalkyl där du kan göra ett snabbt överslag över kostnader och hur lång tid det tar att spara in investeringen. Det finns möjlighet att ladda ner en Excelfil om du vill arbeta i din egen dator. Och det finns möjlighet att snabbt göra kalkylen direkt på sidan. Det kan ligga uppgifter i kalkylen från de som tidigare använt den men det är bara att radera och lägga in dina egna uppgifter.

Du hittar Enkild kalkyl i menyraden under projektkalkyl.

Ekonomisk förening