Kategoriarkiv: Information

Anslutningsavtal

7363012132_81eea2a1cf_k

Vid kommande årsmöte påbörjar vi att skriva anslutningsavtal.  Styrelsens medlemmar kommer att vara placerade vid 5 olika bord som motsvaras av de områden som föreningen är indelad i.

Du kan redan nu ladda ner ett första utkast till avtal om du vill läsa igenom för att se hur avtalet kommer att bli. Du hittar det under Anslutningsavtal under Dokument.

Årsmöte

Välkommen till årsmöte och information tisdagen den 14 april klockan 19.00 i Stigens Folkets hus. Föreningen bjuder på fika.

Kallelse kommer senare per e-mail eller snail-mail,
i samband med den kommer också alla handlingar.

Vi kommer bland annat att försöka utse en referensgrupp med deltagare från styrelsen och minst en från varje delområde. Hela området är indelat i 5 delområden med ungefärlig indelning, Stigen, Norr, Väster, Syd väst och Sydost. Om du själv inte kan tänka dig vara med i gruppen så hör med din granne.

Välkomna!

 

Upphandling

Nu har vi i styrelsen börjat läsa på om upphandling. Vi tittar på andra föreningars upphandling och använder kunskap och formuleringar som finns i de dokumenten till våra egna kommande dokument.

Nya möte är planlagda, se kalender, men det kommer med stor sannolikhet att stoppas in ytterligare möte mellan de planerade för vi tror att det blir en intensiv vår.

Året som gick

Sedan förra medlemsbrevet har det hänt mycket även om det inte blivit synligt för alla medlemmar. Vi fick en delvis ny styrelse som arbetat intensivt med att konstituera sig och skapa en god struktur på sitt arbete och hantering av dokument och administration.

Föreningen har nu en egen e-postadress (ostravalbodalen.fiber@gmail.com) och ett samlat dokumentarkiv som inte bygger på enskild person utan det “ägs” av föreningen.

Vid uppstarten av föreningen gjordes en bidragsansökan som faktiskt också beviljades sommaren 2014 men i samband med årsmötet beslutades att tacka nej och göra ny ansökan under 2015. Anledningen var att allt arbete måste varit avslutat vi 2014 års utgång och bedömning gjordes att det inte var möjligt att utföra allt arbete så snabbt. Nu är styrelsen igång med att lära sig de ny reglerna för bidrager som gäller från årskiftet 2014/2015. Regelverket som gäller nu är helt annorlunda jämfört med föregående periods regler.

Styrelsens ledamöter har under hösten besökt flera olika träffar. Dels möte om regler och administration av en ekonomisk förening. Ytterligare möten har handlat om att bygga och förvalta ett fibernät. En förvaltning som måste ha fler decennier i planeringen. Ett arbete som inte varit synligt i föreningen men som med stor sannolikhet kommer att vara till stor nytta i framtiden.
Detta arbete har tyvärr inneburit att vi missat att skicka ut påminnelse om inbetalning av medlemsavgift för 2014. Vi kommer att göra det i samband inbetalning av avgiften för 2015. Mer om detta i ett senare inlägg och ett kommande medlemsbrev.

Inför ansökan

Just nu arbetar vi febrilt med att ta fram det material som skall ligga till grund för en ny ansökan så snabbt som möjligt i början på nästa år, när den nya ansökningsperioden öppnar.

Bland annat behöver vi göra en ny projektering och kostnadskalkyl för byggandet av nätet.

Ytterligare arbeten som kommer att ske inom kort:

  • kartor över det planerade nätet
  • markägaravtal
  • offentliga upphandlingar av totalentreprenör, administration och medlemshantering, kommunikationsoperatör, tjänsteleverantör, försäkringar, underhåll och driftsbevakning mm
  • avtal med varje medlem och fastighet
  • kostnadsberäkning av månadsavgift (drift och tjänster) utöver kapitaltillskott (investering)

Vår ansökan kommer att prioriteras utifrån ett nytt poängsystem där antal anslutningar kommer att ha betydelse. Prata därför gärna med din granne och hör om de valt att ansluta sig till vårt fibernät. Om inte är det fortfarande tid att komma med. Efter byggandet kommer nya anslutningar att bli betydligt dyrare.

Vi planerar för en enklare marknadsföringsaktivitet under våren där varje medlem får en A4-skylt att sätta upp, typ “Vi får snart fiber till vårt hus”.